Výtah z úvodu výroční zprávy HPH za rok 2015 13. 07. 2016 více

K podvodům s tzv. Trusty bude na Kypru vypovídat Ing. T. Ševčík 06. 06. 2016 více

Pokus Jana Materny jednat za HPH u Policie ČR neprošel 17. 05. 2016 více

1 2 3 4 5 6 7 11 20 30 39