Z vystoupení soudem jmenovaného likvidátora na NVH 3.10.2013