Z pravomocného usnesení Vrchního soudu v Praze 25.4.2014