Vyjádření soudního exekutora v KN č.7 ze dne 25.7.2013