Vyjádření sekretariátu likvidátora ke svolání valné hromady HPH na den 7.9.2015