V čí prospěch jednají nepravomocně zvolené orgány HPH a někteří akcionáři