Útoky na majetek HPH stále pokračují

Usnesení MS v Praze z 28.2.2013

Usnesení MS v Praze z 4.4.2013