Útoky B. Vostrého na majetek HPH stále intenzivně pokračují