Usnesení Městského soudu v Praze k neplatnosti všech usnesení VH konané 7.9.2015