Historie Harvardského průmyslového holdingu, a. s. - v likvidaci (dále jen HPH) začíná dne 21. listopadu 1991, kdy do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040 byl zapsán Harvardský dividendový investiční fond, a. s. Fond byl založen jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17. října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti. 

Zakladatel upsal celý základní kapitál ve výši 100.000,- Kčs rozdělený na 10 akcií znějících na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kčs. Předmětem podnikání Harvardského dividendového investičního fondu, a. s. bylo soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kupónů a jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kupónové privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a správa takto nabytého majetku. Od 6. května 1993 potom i nákup nemovitostí, movitostí nebo investic na základě dohody o tichém společenství, nebo vkladů na oddělených bankovních účtech a správa takto nabytého majetku a jakákoliv další činnost, která je v souladu s činností fondu podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Cílem bylo zajistit akcionářům postupné dlouhodobé zhodnocování jejich podílů na kapitálu fondu. To platilo do 11. dubna 1996, kdy těsně před novelou zákona č. 248/1992 Sb. se Harvardský dividendový investiční fond, a. s. přetransformoval na Harvardský průmyslový holding, a. s.

Dne 20. června 1996 rozhodla valná hromada o sloučení Harvardského průmyslového holdingu, a. s. (IČO: 44269595) s:
- Harvardskou diamantovou společností, a. s. (IČO: 45312125)
- Harvardskou contrariánskou společností, a. s (IČO: 45312117)
- Harvardským spolkem menších společností, a. s. (IČO: 45312109)
- Harvardskou arbitrážní společností, a. s. (IČO: 45312095)
- Harvardskou finanční společností, a. s. (IČO: 44268777)
- Sklo Union, a. s. (IČO: 00012726)
s tím, že HPH se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností. Zapsáno bylo v obchodním rejstříku od 14. května 1997.

Dne 30. srpna 1997 rozhodla valná hromada o zrušení HPH s likvidací a dne 31. října 1997 byla zapsána do obchodního rejstříku likvidace Harvardského průmyslového holdingu, a. s., a likvidátorem se stal ing. Boris Vostrý, CSc. který byl současně i předsedou představenstva HPH.

Sídlo společnosti: Praha 4 - Michle, Ohradní 65
Základní jmění od 14. května 1997: 16.466.840 000,- Kč
Akcie: od 14. května 1997: 16.466.840 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za akcii.