Trestnost jednání při vyvedení majetku HPH do kyperských trustů potvrzena
Stanovisko likvidátora