Po VH 19.12.2011

Napjaté dny v neklidných vodách

Historické paradoxy valné hromady HPH 19.12.2011

Vyplacené odměny statutárnim orgánům HOH