K pokračování tunelování a úloze Karla Staňka

Usnesení Vrchního soudu v Praze z 13.3.2012