Sdělení sekretariátu likvidátora HPH
Sdělení sekretariátu k daňové kontrole