Přeběhlík K. Staněk u Městského soudu dvakrát neuspěl