Pokus Jana Materny jednat za HPH u Policie ČR neprošel