Nemovitosti v Ohradní 65 připadly do likvidačního zůstatku