Náhradní valná hromada HPH konaná dne 23.5.2014 byla zneplatněna soudem