K. Staněk nebyl platně zvolen členem představenstva