Jedná pan Staněk ve shodě

Údaje o osobách jednajících ve shodě