Ing. Tomáš Ševčík a Daventree Trustees Ltd. Řadu let úporně bránili…