Informace likvidátora k dalšímu vývoji likvidace HPH