Důsledky legalizace dohody

§68, §70-75 Obchodního zákoníku