Dopis Sedláčkovi 16.9.2011

Odpověď Sedláčka až 17.12.2011

Dopis Sedláčkovi 17.9.2011

Odpověď Sedláčka až 17.12.2011

Dopis Sedláčkovi 18.9.2011

Odpověď Sedláčka až 17.12.2011

Dopis Sedláčkovi z 19.9.2011

Odpověď Sedláčka až 17.12.2011

Dopis (druhý) Sedláčkovi z 19.9.2011