Další likvidátoři odmítají nezbytné zásady spolupráce 3 likvidátorů
Stanovisko prvního likvidátora k postupu dalších likvidátorů