Souhrnná odpověď na dopisy Prof. Doc. Zdeňka Častorála ze dne 26.2.2019 9. 4. 2019 více

Prohlášení likvidátorů 26.6.2018 3. 7. 2018 více

Zpráva likvidátorů pro ŘVH 12.7. 2018 29. 6. 2018 více

Informace pro akcionáře 29. 6. 2018 více

Odmítnutí dovolání 6. 3. 2018 více

Informace akcionářům 30. 1. 2018 více

Trestnost jednání při vyvedení majetku HPH do kyperských trustů potvrzena 11. 12. 2017 více

Aktuální informace prvního likvidátora a stanoviska k protiprávnímu postupu dalších… 23. 05. 2017 více

Další likvidátoři odmítají nezbytné zásady spolupráce 3 likvidátorů 24. 04. 2017 více

1 2 3 4 11 20 30 39